تعرفه کیوردهای مختلف سئو

یک کیورد سطح متوسط ۲ سطح رقابتی متوسطی دارد و گروه سئومیر می‌تواند هزینه‌ی بهینه‌سازی سایت در این نوع کیوردها را بصورت بازه‌ای اعلام کند. تا سوء تفاهمی پیش نیاید.

اگر یک سئوکار مسلط بخواهد  این کلیدواژه‌ها را با یک سایت صفر و تازه تاسیس به صفحه اول گوگل بیاورد، زمانی حدود دو هفته تا ۲ماه نیاز است.

- قیمت گرفتن جایگاه در صفحه اول گوگل با کیورد متوسط ۲برابر است با: از 500,000 تومان تا 1,500,000 تومان

- تعرفه و هزینه‌ی بهینه سازی سایت برای گرفتن خط یک صفحه اول گوگل با کیورد سطح متوسط ۲:  از 1,000,000 تا 2,000,000 تومان

 

تعرفه سئو سایت برای کلیدواژه‌های سطح سخت ۱

تعرفه‌های سئومیر و تعریف ما از کیوردهای سطح سخت ۱ به شرح زیر هستند.

زمان لازم برای اینکه یک سئوکار مسلط بتواند با یک سایت تازه تاسیس در کیورد سخت ۱ به صفحه اول گوگل برسد، حدود ۲ ماه تا ۶ ماه خواهد بود.

- قیمت صفحه‌ی اول گوگل با کیورد سخت ۱ : 1,500,000 تومان تا 4,000,000 تومان

- قیمت گرفتن جایگاه ۱ صفحه‌ی اول گوگل با کیورد سطح سخت ۱  :  از 2,000,000 تا 5,000,000 تومان خواهد بود.

 

تعرفه‌ی بهینه سازی سایت برای کلیدواژه‌های سطح سخت 2

کیوردهای سطح سخت ۲ زمان و انرژی بسیار زیادی از از سئوکار می‌برند و عملا بصورت یک نفره نمی‌توان این سطح از کلیدواژه‌ها را به صفحه اول گوگل رساند و باید یک تیم روی سایت کار کنند.

زمانی که یک تیم قوی و مسلط می‌توانند یک سایت تازه تاسیس را با کیورد سطح سخت ۲ به صفحه اول بیاورند، حداقل ۶ ماه است. البته اگر تیم بتواند با انرژی زیادی و در مسیر صحیح حرکت کند. در مواردی می‌توان حتی در 3 ماه هم یک کیورد سطح سخت 2 را به صفحه اول نتایج گوگل رساند.

- قیمت سئو سازی سایت با کیورد سطح سخت ۲ برای جایگاه در صفحه اول گوگل :  4,000,000 تا 8,000,000 تومان

- قیمت بهینه سازی سایت برای گرفتن خط یک گوگل با کیورد سخت ۲ :   6,000,000 تا 12,000,000 تومان

تا به امروز اکثر پروژه‌های ما در سطح سخت ۱ یا متوسط ۲ بوده است و معمولا در کمترین زمان ممکن درجه‌ی سختی کیوردهای شما را تعیین کرده و قیمت انجام سئو را به اطلاعتان خواهیم رساند.

تعرفه سئو : سئو میـــــر

27 Oct 2017